DORMANT VOLCANO

Dormant volcano is a sort of volcano that might erupt again at some time in the remote future. Therefore, the correct answer is choice B.

What space Dormant Volcanoes?\nVolcanologists divide volcanoes right into three groups: active, dormant and also extinct. A volcano that isn\u2019t currently active or erupting, however geologists think the it\u2019s still capable of erupting is a dormant volcano.Mauna Kea deserve to be thought about as one of the ideal examples of dormant volcanoes, among the five volcanoes that comprise the huge Island of Hawaii. The optimal of Mauna Kea is 4,207 meters over sea level, but 10,203 meters above the basic of the floor the the Pacific Ocean. Mauna Kea is in the post-shield phase of volcanic development as share by geologists. 200,000 year ago, it quit being a shield volcano. Mauna Kea\u2019s last eruption is thought to it is in 2460 BC. \u00a0 \u00a0Read more here:Dormant volcano in the Philippineshttps:\/\/wgc2010.org\/question\/67370More dormant volcanoes in the Philippineshttps:\/\/wgc2010.org\/question\/607380Extinct and active volcanoes in the Philippineshttps:\/\/wgc2010.org\/question\/90045#LetsStudy"}>" data-test="answer-box-list">


You are watching: A volcano that may erupt again at some time in the distant future is

*

DORMANT VOLCANO

Dormant volcano is a sort of volcano that may erupt again at part time in the remote future. Therefore, the correct prize is alternative B.

What room Dormant Volcanoes?

Volcanologists divide volcanoes into three groups: active, dormant and also extinct. A volcano that isn’t currently active or erupting, but geologists think that it’s still qualified of erupting is a dormant volcano.

Mauna Kea have the right to be considered as one of the ideal examples of dormant volcanoes, one of the five volcanoes that comprise the huge Island that Hawaii. The optimal of Mauna Kea is 4,207 meters above sea level, yet 10,203 meters over the basic of the floor of the Pacific Ocean. Mauna Kea is in the post-shield stage of volcanic advancement as share by geologists. 200,000 year ago, it quit being a shield volcano. Mauna Kea’s last eruption is believed to be 2460 BC.

Read much more here:

Dormant volcano in the Philippines

wgc2010.org/question/67370

More dormant volcanoes in the Philippines

wgc2010.org/question/607380

Extinct and energetic volcanoes in the Philippines

wgc2010.org/question/90045

#LetsStudy


Advertisement
Advertisement

New concerns in Science
See more: Porque Salen Granitos En El Ano, El Síndrome De Sjögren

Gawain 3: Pagsusuri ng SanaysayPanuto: Suriin ang sanaysay sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na tanong.Ang mga concerns na ito ay para sa san…aysay na “Alegorya ng Yungib” na isinulat ni Plato.1.Paano sinimulan ni Plato ang kaniyang sanaysay?2.Ano-ano ang naging pananaw ni Plato sa tinalakay niyang paksa?3.Paano nagbigay ng kongklusyon si Plato sa kaniyang sanaysay?